Przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową - Npr

Filmy NPR

Kilka filmów dot. metody Roetzera.

UWAGA: Materiały te służą jedynie do przypomnienia wiedzy z kursu, nie mogą go zastąpić!

nic istotnego :)