Przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową - Page Site

Małżeńskie kręgi biblijne

wieca Owocem przygotowania do małżeństwa metodą dialogową oraz spotań w Duszpasterstwie Akademickim są małżeńskie kręgi biblijne. Spotykając się w naszych domach raz w miesiącu w grupie 4-6 małżeństw, staramy się w oparciu o Pismo Święte oraz nauczanie Kościoła pogłębiać naszą wiarę i miłość małżeńską.
Chętnych do przyłączenia się prosimy o kontakt.

nic istotnego :)